Jan Gilté

Ik heb een volledige loopbaan gehad in het onderwijs met diverse rollen: leerkracht, vakverantwoordelijke, leerlingbegeleider, jaar- en graadcoördinator, pedagogisch coördinator, afdelingshoofd, nascholer.

Verbindende speerpunten doorheen de verschillende rollen: visieontwikkeling rond onderwijsvernieuwing, coördinatie van  onderwijsvernieuwende projecten, organisatie van schoolinterne vorming, leiding geven aan de pedagogische stuurgroepen en opvolging van de vakgroepen.

Omdat innovatie en verbetering vaak in essentie verandering betekenen, heb ik de volledige opleidingen NLP en coaching gevolgd, de basisopleiding systeemdenken en de opleiding Appreciative Inquiry.

  • gecertificeerd master-practitioner NLP (2005)
  • gecertificeerd coach (2006)
  • sedert 2012 ben ik houder van het certificaat Appreciative Inquiry in Business and Society Change.
  • binnen Gandaius (UA en UGENT) heb ik ook de opleiding bemiddeling gevolgd. Sedert 2015 ben ik erkend bemiddelaar

Ik was mede-auteur van de vernieuwende handboeken Nederlands: Netwerk en Nieuw Netwerk Nederlands.

Ik was ook mede-auteur van het zeer succesvolle nascholingsprogramma Luisteren en Spreken dat in 2001 bekroond werd met de Onderwijsprijs van de Nederlandse Taalunie.

Als nascholer heb ik gewerkt rond diverse thema’s: activerende didactiek, klassenraden, vergaderen, onderzoekscompetentie, evaluatie en evaluatiebeleid, taalbeleid, werkvormen, leren en leren leren, positie van het middenkader, professionalisering, de directeur als innovator ...

Centrale navormingthema’s vandaag zijn: evaluatie en (groeigerichte) communicatie.

Ik ben ook nog actief als coach en bemiddelaar.