Interactief werken, iets voor jou?
Lesgever: Jan Gilté
Duurzaam leren vraagt actief leren; dit is geen nieuw inzicht. Het formatieve evaluatiekader vraagt weer aandacht voor werkvormen die de leerwinst bevorderen.

Werken met interactieve werkvormen is veel meer dan leerlingen 'samen zetten'. Het vergt een weloverwogen en geleidelijke aanpak zodat leerling en leraar samen kunnen groeien in een minder vertrouwde rol.

In deze vorming krijgen leerkrachten:

  • onmiddellijk inzetbare actieve werkvormen
  • ervaringen en inzichten over hoe interactief werken tegelijk leuk en vormend kan zijn
  • gelegenheid om die ervaringen en inzichten te delen met andere deelnemers