Info voor reizigers. De kracht van begeleidende rapportcommentaren.
Lesgever: Jan Gilté
Geen leren zonder feedback!

Feedback kent diverse verschijningsvormen: feedback op rapporten, feedback in de klas, individuele feedbackgesprekken.

In de vorming gaan we in op volgende vragen:

  • Wat zijn de kenmerken van leerbegeleidende commentaren?
  • Hoe schrijf ik leerbegeleidende commentaren?
  • Hoe past dit alles in het bredere verhaal van leerondersteunend onderwijs?