Evalueren van competenties.
Lesgever: Kris Mostrey
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

Via verschillende vakoverschrijdende opdrachten worden de leerlingen geacht verschillende competenties te ontwikkelen. De evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes van verschillende doelen met verschillende leerkrachten is geen eenvoudige zaak.

Tijdens deze vorming maak je kennis met een praktische oplossing om de competenties op een objectieve, eenvoudige en snelle manier te evalueren en remediëren. De leerkrachten en leerlingen krijgen een grafische voorstelling van de resultaten per opdracht of per competentie. Je krijgt een helder overzicht van je remediëring en je kan deze resultaten naar volgende schooljaren doorgeven.

Ook zelfevaluatie, peerevaluatie en 360°-evaluatie behoren tot de mogelijkheden.

Je leert je opdrachten en de uitvoering door de leerlingen concreet, observeerbaar en objectief te beoordelen met een competentierapport als resultaat.