De Competentiemeter
Lesgever: Kris Mostrey
In deze nascholing maak je op een praktische manier kennis met de Competentiemeter, een uniek instrument om kennis, vaardigheden en attitudes te evalueren vanuit een visie op goed evalueren.

Deze webtoepassing streeft volgende doelen na:

  • de competenties van de leerlingen in kaart brengen;
  • transparant communiceren over je evaluaties met je leerlingen;
  • objectief en doelgericht evalueren;
  • een betrouwbaar en snel resultaat van je evaluatie, met uitprint van een competentierapport.
Naast evaluatie door leerkrachten is het instrument geschikt voor zelf- en peerevaluatie. We leren de verschillende resultaten interpreteren en kijken op welke manier we kunnen remediëren. Deze toepassing is ook uiterst geschikt voor evaluatie met verschillende collega’s en voor de evaluatie van graadleerplannen.