Strategie 5: Elke leerling een autonome leerder

Er circuleren mooie zinnetjes: Leerling eigenaar van het eigen leerproces! Leerling heeft regie van het eigen leren in handen!

Het zijn nieuwe (?) omschrijvingen van een oud inzicht: een goede leerkracht maakt zichzelf geleidelijk overbodig.

Goed onderwijs beoogt groeiende autonomie van wie leert. Het was het kerndoel van het leren leren-project van jaren geleden: leerlingen leren hoe ze moeten leren.

Dat autonomie vandaag in onderwijs zoveel aandacht krijgt, verbaast geenszins. Over de dag van morgen is er veel onzekerheid en bezorgdheid, maar over een iets zijn experten het eens: vaardigheden om te blijven leren en ontwikkelen zijn cruciaal.

Is het de kers op de taart of juist de bodem van de taart? Het is hoe dan ook weer niet vanzelfsprekend. Het vraagt loslaten, (zelf)vertrouwen, veiligheid,  ruimte om fouten te maken,… Kortom, een formatieve evaluatiepraktijk.